Thăm dò ý kiến

Sau khi có đơn thuốc của Bác sỹ kê, bạn thường?

Biểu quyết Xem kết quả

Chứng khoán

Cập nhật:

VN

HNX

dự báo thời tiết

   oC

   oC

   oC

Dạng bào chế:

Viên nén bao phim

Nhà sản xuất:

THEPHACO

:

Nhà phân phối:

Công ty CP dược ATM (ATM PHARMA)

Số Ðăng ký:

VD – 6428 – 08

Chi tiết Đặt mua

Dạng bào chế:

Viên nang cứng

Nhà sản xuất:

THEPHACO

:

Nhà phân phối:

Công ty CP dược ATM (ATM PHARMA)

Số Ðăng ký:

VD – 1482 – 06

Chi tiết Đặt mua

Dạng bào chế:

Viên nang cứng

Nhà sản xuất:

THEPHACO

:

Nhà phân phối:

Công ty CP dược ATM (ATM PHARMA)

Số Ðăng ký:

VD – 7694 – 09

Chi tiết Đặt mua

Dạng bào chế:

Viên nén bao phim

Nhà sản xuất:

THEPHACO

:

Nhà phân phối:

Công ty CP dược ATM (ATM PHARMA)

Số Ðăng ký:

VD – 13048 - 10

Chi tiết Đặt mua

Dạng bào chế:

Thuốc bột uống

Nhà sản xuất:

Liên Doanh Meyer - BPC

:

Nhà phân phối:

Công ty CP dược ATM (ATM PHARMA)

Số Ðăng ký:

VD - 4510 - 07

Chi tiết Đặt mua

Dạng bào chế:

Viên nang cứng Lansoprazol Viên nén bao phim Clarythromycin Viên nén bao phim Tinidazol

Nhà sản xuất:

THEPHACO

:

Nhà phân phối:

Công ty CP dược ATM (ATM PHARMA)

Số Ðăng ký:

VNB – 2098 – 04

Chi tiết Đặt mua

Dạng bào chế:

Viên nang cứng

Nhà sản xuất:

THEPHACO

:

Nhà phân phối:

USA PHARMA

Số Ðăng ký:

VD - 0578 - 06

Chi tiết Đặt mua

Dạng bào chế:

Viên nang cứng

Nhà sản xuất:

M/S. MINIMED LAB

:

Nhà phân phối:

Công ty CP dược ATM (ATM PHARMA)

Số Ðăng ký:

VN - 8185 - 09

Chi tiết Đặt mua

Dạng bào chế:

Viên nang cứng

Nhà sản xuất:

M/S. MINIMED LAB

:

Nhà phân phối:

Công ty CP dược ATM (ATM PHARMA)

Số Ðăng ký:

VN - 8184 - 09

Chi tiết Đặt mua

Dạng bào chế:

Viên nang cứng

Nhà sản xuất:

THEPHACO

:

Nhà phân phối:

Công ty CP dược ATM (ATM PHARMA)

Số Ðăng ký:

VNB - 3520 - 05

Chi tiết Đặt mua

Video Clip

Liên hệ

atm@atmpharma.com

Tel 04 3668 6169

Hỗ trợ trực tuyến